Fijne feestdagen en een gelukkig 2018!

Het is eind december. Tijd voor een korte terugblik.

2017 was het eerste jaar waarin ik het werken als freelance notulist volledig combineerde met mijn nieuwe rol als moeder. En het was het jaar waarin Spot Secretariaat twee jaar bestond. Dat was reden voor een interview met de lokale krant.

Ook was 2017 het jaar waarin ik een paar nieuwe opdrachtgevers heb verwelkomd en veel heb geleerd. Ik mocht allerlei soorten vergaderingen notuleren; de ene dag schoof ik aan bij een vergadering van een raad van commissarissen en de andere dag notuleerde ik een overlegvergadering tussen een ondernemingsraad en bestuurder. Maar ook het maken van verslagen van brainstormsessies en algemene ledenvergaderingen maakte deel uit van mijn werk. Juist deze afwisseling zorgt ervoor dat het werken als freelance notulist leuk en uitdagend blijft.

Ik heb gemerkt dat ik me betrokken voel bij de bedrijven en de mensen voor wie ik werk. Graag wil ik mijn relaties hartelijk dank zeggen voor de fijne samenwerking en voor het in mij gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Op naar 2018!