Vergaderkalender 2018

Het laatste kwartaal van een jaar is voor veel organisaties een drukke periode.  Het einde van het jaar komt in zicht en voor die tijd moeten bepaalde projecten afgerond zijn. Dat betekent dat er in korte tijd nog veel moet gebeuren. De frequentie van de vergaderingen schiet omhoog. Zo ook de werkdruk.

Blijft het uitwerken van de notulen onderaan de stapel liggen vanwege tijdgebrek? Overweeg dan eens om het notuleren van een vergadering uit te besteden. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd voor andere taken die ook voor het einde van het jaar uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld het maken van een vergaderkalender voor 2018. Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel! En als je eenmaal bezig bent met het plannen van de vergaderingen in 2018, vergeet dan niet om ook een (externe) notulist te regelen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken om de verslaglegging van die vergaderingen.

neem contact op voor de vergaderkalender

vergaderkalender 2018