Opdrachtgevers aan het woord:

“Carina verzorgt voor de Gemeente Eemsmond regelmatig de verslaglegging van vaak ingewikkelde besprekingen. Zij doet dat zorgvuldig, accuraat en we beschikken altijd op korte termijn over de resultaten.
Daarnaast beschikt Carina over zeer prettige omgangsvormen en maakt altijd een verzorgde indruk.” 

Marijke van Beek
Burgemeester gemeente Eemsmond

 


“Sinds 13 april 2017 verzorgt Carina Stoppels de notulen van de RvC-vergaderingen van de Stichting Uithuizer Woningbouw. Voor die tijd werden de notulen door één van de leden van de RvC opgesteld. De notulen die door Carina sindsdien zijn opgesteld blinken uit in volledigheid, duidelijkheid en tijdigheid. Dat maakt het prettig en overzichtelijk vergaderen. Wij zijn dan ook zeer content met de geleverde dienst en kunnen Carina van harte aanbevelen.” 

Namens de SUW,

H. Oosting
Directeur/bestuurder

“Carina heeft ons in een hele drukke periode op een uitstekende wijze ontlast. Het was voor een buitenstaander geen gemakkelijke opdracht, maar ze heeft zich bijzonder goed van haar taak gekweten.” 

Jolanda Stallaert,
Noordhoff Uitgevers B.V.“Ik bewaar zeer plezierige herinneringen aan de samenwerking met Carina. Haar zeer accurate werkwijze, geweldige typesnelheid waardoor zelfs tijdens de vergaderingen bijna letterlijk kon worden terug gegeven wat de diverse deelnemers hadden gezegd, haar vriendelijke persoonlijkheid en flexibele inzetbaarheid, de snelheid waarmee ze zich inleefde in bouwkundige materie en de voor de verslaglegging relevante specifieke termen, de snelle aanlevering van het concept verslag. Dit alles dwong bewondering af bij mij, bij onze afdeling, maar ook bij de bestuurders. 

Al deze vaardigheden en accuratesse maakten Carina voor mij tot de ideale secretaresse bij dit project. Jammer dat ik door omstandigheden onze samenwerking heb moeten beëindigen. Maar fijn dat het team van haar diensten gebruik bleef maken. 

Ik kan aan iedereen die voor langere of kortere termijn behoefte heeft aan secretariële ondersteuning, zonder enig schroom en zelfs met groot enthousiasme Carina en nu haar eigen bedrijf SPOT Secretariaat van harte aanbevelen.” 

Ing. J.C.W. Bos,
Projectleider Boukemapark

“Carina heeft bij ons alle voorkomende werkzaamheden als juridisch secretaresse gedaan. Zij heeft aantoonbare relevante werkervaring als secretaresse binnen een advocatenkantoor.

Ze is uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen binnen een advocatenkantoor en heeft bovendien ervaring van de wijze waarop procedures verlopen bij rechtbanken en gerechtshoven. In dat kader heeft zij op eigen initiatief de digitale roljournalen en de termijnen in de gaten gehouden en ons adequaat geïnformeerd als er (rol)handelingen verricht moesten worden. Carina neemt zelfstandig initiatief om ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden zo goed mogelijk konden uitvoeren. 

Daarnaast is Carina een uitermate plezierig persoon om mee samen te werken. Ze is flexibel en heeft een gezond gevoel voor humor. Wij kunnen Carina van harte aanbevelen.” 

Mr. Th.F. de Jong, mr. J.A. Bezema en
mr. G.H. Sjobbema,

HS26 Advocatuur

 

 

 

lees meer referenties call to action