Ik wil graag dezelfde notulist

Het is een wens die je vaak hoort in ‘vergaderland’. Begrijpelijk.
Want voor de deelnemers is er dan een vast gezicht.
Ze weten waar ze aan toe zijn.
En voor de notulist is het prettig, omdat hij of zij de materie
steeds beter begrijpt. Hetgeen de kwaliteit van de notulen ten goede komt.
Een win-winsituatie dus.

Bij Spot Secretariaat krijg je altijd dezelfde notulist.

Mocht het door overmacht toch een keer niet lukken,
dan zijn er verschillende opties bespreekbaar. Dankzij een
netwerk van collega-notulisten in het hele land is het vaak
toch haalbaar om een professionele notulist in te schakelen
voor die ene bijeenkomst.
Een andere mogelijkheid is om de vergadering op te nemen
en de opname naar de vaste notulist te sturen (via WeTransfer),
zodat hij of zij alsnog de notulen kan opstellen.

Wil jij ook een vaste notulist voor jouw vergaderingen?

Zorg dan dat je op tijd het vergaderschema doorgeeft.
Dan kan daarmee rekening worden gehouden in de
planning van de notulist. Hoe eerder, hoe beter!

P.S.:
Dat laatste is overigens in alle gevallen verstandig om te doen.
Ik merk dat ad-hoc-aanvragen soms lastig zijn in te vullen.
Er is momenteel veel vraag naar externe notulisten.
Heb je het vergaderschema klaar of ben je ermee bezig?
Regel dan ook direct de verslaglegging (actiepunt 1)