Tarief

 

Notuleren

Voor notuleren geldt een uurtarief. De exacte hoogte van de offerte is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de gewenste verslagvorm, de duur van de vergadering en de complexiteit van de materie. De meest gekozen verslagvorm is een uitgebreid samenvattend verslag. Globaal geldt dat voor een dergelijk verslag een uitwerktijd van 2 tot 3,5 uur per vergaderuur nodig is. Daarnaast wordt voorbereidingstijd berekend.

Voor het maken van een offerte op maat is aanlevering van de volgende gegevens gewenst:
–  soort bijeenkomst;
–  aantal deelnemers;
–  datum, begin- en eindtijd en locatie;
–  belangrijkste doel van de vergadering;
    (nemen van besluiten, overdragen van informatie, vormen van een mening, brainstormen,
     uitwisselen van ervaringen, een combinatie hiervan of een ander doel)
–  frequentie;
    (structureel, project, incidenteel)
–  soort verslag;
    (woordelijk verslag, uitgebreid samenvattend verslag, beknopt verslag, actie- en besluitenlijst)
–  geluidsopname toegestaan;
–  contactpersoon en eventueel adresgegevens voor verzending factuur.

Spot Secretariaat rekent géén toeslag voor notuleren in de avonduren.

Er wordt een minimale vergaderduur van één uur in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

Wil je vrijblijvend een offerte ontvangen, geef dan jouw wensen aan mij door. Dit kan via onderstaand contactformulier, per e-mail (info@spotsecretariaat.nl) of telefonisch (06-27309809). 

 

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht

  Modelovereenkomst (in kader Wet DBA)
  Spot Secretariaat werkt met een modelovereenkomst.
  Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst
  die de Belastingdienst op 29-2-2016 heeft beoordeeld,
  met nummer 9015550000-06-2.
  [De geel gemarkeerde tekst in de modelovereenkomst
  wordt ongewijzigd overgenomen.]

  Algemene voorwaarden
  Op de dienstverlening van Spot Secretariaat zijn de
  volgende Algemene Voorwaarden van toepassing,
  tenzij anders overeengekomen: AV Spot Secretariaat 2021-2022

  Privacyverklaring
  In de privacyverklaring staat hoe Spot Secretariaat
  omgaat met jouw persoonsgegevens: Privacyverklaring.