Mijn Achtergrond

Mijn naam is Carina Stoppels, woonachtig in Noord-Groningen. Na 14 jaar in secretariële functies in loondienst te zijn geweest, startte ik in 2015 een nieuwe uitdaging als zelfstandige. Met mijn notuleerservice doe ik nu wat ik het allerleukste vind: het notuleren van vergaderingen. Het geeft me iedere keer weer voldoening als ik notulen heb verstuurd. Wil je antwoord op de vraag waarom ik notuleren nou zo leuk vind, dan verwijs ik je graag naar dit interview met de lokale krant ter ere van het 2-jarig bestaan van Spot Secretariaat.

Carina StoppelsMissie

Graag ondersteun ik de kleinere bedrijven in het MKB, overheidsorganisaties, maar ook verenigingen en stichtingen op secretarieel gebied. Mijn missie is om mij op de achtergrond in te zetten voor anderen, zodat zij zich kunnen richten op hun kernactiviteiten; op datgene waar zij energie én omzet van krijgen. Als (dochter van een) zelfstandig ondernemer weet ik dat er veel komt kijken bij het runnen van een bedrijf. Niet alle taken zijn even leuk. Het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld aan een virtueel assistent of notulist, biedt dan uitkomst.

Op de pagina Ervaringen kun je lezen wat opdrachtgevers over mij zeggen. 

Specialisatie

Mijn specialisatie is het notuleren van politiek-bestuurlijke vergaderingen. Het betreft met name vergaderingen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn met soms botsende belangen. Deze specialisatie gecombineerd met een achtergrond in de advocatuur maakt, dat ik prima inzetbaar ben voor het notuleren van vergaderingen, waarbij besluiten worden genomen met vergaande consequenties. Hierbij kunt u denken aan vergaderingen van een Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur. Ik ben onafhankelijk en dat zorgt voor objectieve notulen.

Waarden

Het leveren van hoge kwaliteit vind ik vanzelfsprekend. Hierbij komen mijn gedrevenheid en perfectionisme goed van pas. Tijdens mijn werkzame leven heb ik altijd te maken gehad met vertrouwelijke gegevens. Integriteit en zorgvuldigheid staan hoog in het vaandel bij Spot Secretariaat. Ook nadat een opdracht is voldaan blijft de geheimhoudingsplicht uiteraard van kracht. De basis voor een goede samenwerking zijn voor mij heldere communicatie, vertrouwen en wederzijds respect.

opdrachtgevers aan het woord call to actino

 

Netwerk VP Club Exclusive

Sinds 30 april 2019 ben ik als Virtueel Assistent aangesloten bij de VP Club Exclusive. Dit houdt in dat ik: a) met gelijkgestemde Virtueel Assistenten (en Virtueel Professionals) afstem over nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied; b) collega’s kan inzetten of kan doorverwijzen bij specifieke aanvragen van ondernemers die niet vallen onder mijn expertise; en c) dat ik het belangrijk vind om in een netwerk actief te zijn. Hier vind je meer informatie over de VP Club Exclusive.